Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Bilindiği üzere, Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) paralelinde hazırlanan "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik" 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında hazırlanan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının (TMGD) nitelikleri, eğitimlerive belgelendirilmeleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenleyen "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ" 22/05/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ'in yayımlandığı tarihten, Tebliğ'in değişiklik yapıldığı tarihe kadar geçen süre içerisinde Tebliğ hükümlerinin uygulamalarına ilişkin Genel Müdürlüğümüze ulaşan bilgiler doğrultusunda,

Tebliğ hükümlerinin karayolu taşımacılığı sektöründe etkin ve daha verimli uygulanabilmesi amacıyla, Tebliğ'de bazı maddelerde değişikliğe gidilmiş ve Tebliğ değişikliği 19/04/2017 tarih ve 30043 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile, 01/01/2018 tarihinden itibaren, tehlikeli madde ile iştigal eden işletmelere TMGD istihdam etmek veya Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarından (TMGDK) hizmet almak zorunlu hale getirilmiştir.

Tehlikeli maddelerin taşınmasına yönelik sözleşmenin Ülkemizde  yürürlüğe girmesinden  bugüne kadar firmamız kaliteli eğitim ve   uygulamalarla sektör içinde kaliteli  hizmet vermişlerdir.

Misyonumuz; Şirketimiz, ADR sözleşmesi mevzuat zorunluluklarına uymakla yükümlü firmalara, kuruluş ilkelerimize sadık kalmak koşuluyla eğitim, danışmanlık ve mühendislik gibi temel konularda bünyemizde çalışan tecrübeli personeller aracılığıyla kaliteli hizmet vermekle yola çıkmış bir firmayız.

Vizyonumuz; Türkiye’de TMDGK hizmetini sistematik olarak uygulamak ve yüksek hizmet kalitesi ile birleştirerek en iyi hizmeti sağlamaya devam etmektir.

Gelecek hedeflerimiz; Verdiğimiz hizmetin kalitesi ile sürekliliği sağlamak, gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmak ve ülkemizin gelişimine katkıda bulunmaktır.

Tehlikeli maddelerin taşınmasına yönelik sözleşmenin Ülkemizde  yürürlüğe girmesinden  bugüne kadar firmamız kaliteli eğitim ve   uygulamalarla sektör içinde kaliteli  hizmet vermiştir.